Endüstiyel Mutfaklarda Elektrostatik Filtreleme Kazanımları

Endüstriyel mutfaklarda atmosfere atılan egzoz havası. hem iç ortamda hem de dış ortamda bir çok soruna sebep olmaktadır. Bu sorunların ana kaynağı , pişirilen gıda ürününden çıkan yağ buharı, duman ve gazlardır. Bu kirli hava davlumbaz ile toplanmakta, uygun projelendirilmiş hava kanalı ile cebri olarak fan vasıtasıyla atmosfere atılmaktadır.
Aşağıda Doğru ve Sağlıklı Elektrostatik Filtrenin, egzoz havası filtrasyonunda çözüm olarak seçilebilmesi için 7 önemli faydası sıralanmaktadır.

 

  • Minimum Yangın Riski, Davlumbazdan gelen havanın içerdiği yağ ve duman, geçtiği kanallara ve kullanılan fana yapışmaktadır. Bu da işletmelerde yangın çıkma riskini yüksek oranda arttırmaktadır. Euromate Elektrostatik Filtre, kanallardan geçen havada asılı bulunan yağ ve duman partiküllerini %99'a varan bir verimle filtre edebilmektedir. Kanal yüzeylerinde yağ birikmesinin önüne geçildiğinden, Euromate Elektrostatik Filtre kanal kaynaktı yang ın riskini en aza indirmektedir.
  • Minimum Bakım ve Sarf Gideri, Hava kanallarına ve fanlara gelecek yağ oranı çok azaldığından. temizlik periyodları. dolayısıyla buna ayrılacak bütçe de azalacaktır. Ayrıca Euromate Elektrostatik Filtrenin hücresi kolayca yerinden çıka rılıp alınmakta ve istenirse operatör tarafından kolayca temizlenebilmektedi r.
  • Minimum Çevre Kirlenmesi: Euromate Elektrostatik Filtrenin bir diğer faydası çevre üzerinedir. Bacalardan çevreye atılan yağ, duman ve koku emisyonu en aza indirilmektedir. Dolayısıyla , çevre kaynaklı alınabilecek şikayetler azalarak, uzun vadede temiz işletme imajınıza katkıda  bulunacaktır.
  • Minimum Koku Emisyonu, Euromate Elektrostatik Filtre bacalardan çıkan gıda kaynaklı kokuları da engellemektedir. Opsiyonel karbon fi ltreler ve koku kontrolü proıeleri ile Euromate Elektrostat ik Filtre birleşt irildiğinde koku giderme verimi %99•a ulaşabilmek tedir.
  • Minimum Verim Kaybı, Euromate Elektrostatik Filtre kurulmuş sistemlerde %99•a varan egzoz hattı ve fan temiz liği sayesinde. performans kaybı en aza indirilmekted ir.
  • Mutfak Egzozunda lsı Geri Kazanımı, Davlumbazdan emiş yapılan yağ. duman ve koku ile beraber, şartland ırılmış hava da dışarı atılmaktadır. Egzoz miktarı ile enerji kayıpları doğru orantılıdır. Mutfak egzozlarında ısı geri kazanım, reküperatörün plaka aralığı 2mm olduğundan ve atılan yağ buharının hava kanallarını kolaylıkla tıkamasından dolayı verimli yapılamamaktadır. Euromate Elektrostatik Filtre kullanıldığında ise, hava ısı geri kazanım cihazına gelmeden yağ buharından %99 oranında arındırılmış olacak, reküperatör tıkanmayacak; kurulan bu sistem ile egzozdaki enerjinin önemli bir kısmı geri kazanılabilecektir.
  • Minimum Enerji Sarfiyat" Euromate Elektrostatik Filt renin elektrik sarfiyatı 50 W/saat'tir.
     
Yükleniyor
Yükleniyor...
X

Site içi arama