Baca Sistemleri Genel Bilgi

Bacaların Çalışması

Baca çalışmasıyla bacanın içinde duman gazı hareketini sağlayacak "çekim gücünün" yeterliliği anlaşılmakta ve bu çekim gücü de genellikle "baca çekimi" ,"çekim" veya "çekiş" sözcükleriyle belirtilmektedir.

Bacaların Çekimi ve Çalışma Sistemi

Bacaların Çekimi

Çekim; Sıcaklık farkı veya rüzgar etkisi nedeniyle baca içi ve baca dışı arasında meydana gelen basınç farklarından oluşmaktadır.
 
Kendini oluşturan etkenlere göre;

 • Termik çekim [Sıcaklık farklılığı nedeniyle oluşan çekimi
 • Emme çekimi [Rüzgar etkisiyle oluşan çekim)

olarak 2 farklı şekilde açıklanmaktadır.

Bacada Çekimi Etkileyen Faktörler:

Çekim, kendini oluşturan etkenlerin gücüne, bunlarla ortaklaşa diğer iklim parametrelerinin dolaylı veya dolaysız etkilerine. doğal etkenlerin güçlerini tam olarak göstermelerine karşı bir engel durumu oluşturan bacayı çevreleyen yapma çevrenin durumuna, bacanın çekim yüksekliğine ve baca içi direnç faktörlerine bağlı olarak etkilenebilmektedir.

Buna göre Çekim de;

 • Doğal çevresel
 • Yapma çevresel
 • Baca içi dirençleri
 • Bacanın çekim yüksekliği
 • Yak ıt türleri

etkileri söz konusu olmaktadır.

Doğal ve Çevresel Faktörler:
Burada aslında fiziksel çevresel faktörler
kastedilmekte ve bunlar arasından da çekimde etken olan iklimsel
faktörler söz konusu olmaktadır. Bunlar

 • Hava sıcaklığı
 • Barametrik basınç
 • Nem oranı
 • Rüzgar
 • Rakım

şeklinde sıralanabilirler.
 

 

Yükleniyor
Yükleniyor...
X

Site içi arama